top of page

Tuina Massage

Tuina (twiena)

Door de yinne en yange aspecten van de lichaamsenergie in balans te brengen en de circulatie van Qi en Bloed te bevorderen kunnen, op een deskundige manier toegepast, vele ziektes worden genezen.

Tuina is niet weg te denken uit de Chinese ziekenhuizen en kent daar verschillende richtingen zoals: kinder Tuina, volwassenen Tuina, orthopedie en cosmetica.
 

Wat Tuina betekent, lijkt voor velen onderons een of andere vorm van Chinese massage. Sommigen beweren dat Tuina gelijk staat met energetische massage, shiatsu, acupressuur, anderen beweren dan dat Tuina gezondheidsoefeningen zijn, nog anderen leggen het verband met het gebruik van etherische olien, enz. Maar niets is minder waar.

Tuina of CMT?

De wetenschap van Tuina (Chinese manuele therapie of CMT) is een belangrijk onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde of TCG. Na tweeduizend jaar ondervinding in het moederland China, en gesteund op een rijke klinische ervaring in de behandeling van diverse pathologieen, is Tuina uitgegroeid tot een uniek behandelingssysteem. Men maakt geen gebruik van farmaceutische middelen, het heeft geen bijwerkingen, is gemakkelijk aan te wenden, het beschikt over een breed indicatieterrein. Bovendien heeft het een lage investeringskost.

Deze natuurtherapie kan zowel in de traumatologie, de reumatologie, de interne pathologie, de gynaecologie, en de psycheneurologie aangewend worden. Stilaan moeten we beseffen dat Tuina kan geplaatst worden naast de klassieke fysiotherapie, de chiropractie, de manuele therapie, de osteopathie, de acupunctuur, etc.

Voor velen onderons betekent dit een belangrijke aanwinst ter verruiming van onze kennis. Chinese manuele therapie is een algemene term voor diverse therapeutische methodes, gesteund op de TCG, die aangewend kunnen worden ter behandeling van een welbepaalde pathologie.

De therapeut, alleen gebruik makend van zijn handen, behandelt de patient in verschillende bewegingsassen en frequenties ter hoogte van de aangetaste zones of acupunten, zoals : adhesie opheffen, dislocaties reduceren, pijn en spasmen opheffen, de spieren en pezen ontspannen, de meridianen deblokkeren, het bloed stimuleren, de Qi-(energie)circulatie bevorderen, en de functies van de viscera en zenuwstelsel reguleren.

Tuina, als belangrijke schakel van de TCG, heeft een eigen theorie met specifieke manuele technieken. Na een degelijke TCG-anamnese en het opstellen van een Tuina-behandelingsplan, kan elke therapeut, met zijn "magische" handen, elke patient aanpakken op een manipulatieve manier.

In het prille begin - in de "Huangdi Neijing" of het "Klassiek Handboek over de Interne Geneeskunde van de Gele Keizer, gepubliceerd tussen 475 tot 221 voor Chr. - sprak men van Anmo, de Chinese massotherapie. Ondertussen heeft de CMT een evolutie ondergaan van meer dan 2000 jaar. Sedert de Ming-dinastie (1368 - 1644 na Chr.) is deze therapie verder gedifferentieerd en heeft men het de naam van Tuina meegegeven.

Tuina betreft een geheel van manuele technieken zoals massage, Daoyin, mobilisaties, manipulaties, tractie en countertractie, auriculotherapie, craniale therapie, en het uitwendig gebruik van kruiden, cups, naaldhamertje en moxa. Met de wereldsverspreide klinische ervaring en ontwikkeling van de CMT-theorie, zijn er ook meer specifiekere technieken ontstaan, zoals de peesbehandeling, de bone-settingtechniek, de acupuntbehandeling, de massotherapie in de pediatrie en de sportmassages.

CMT is momenteel in heel de Aziatische wereld gekend, en erkend door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), als een specifieke richting binnen de TCG. In China loopt de opleiding in de Chinese Manuele Therapie - Tuina over gemiddeld 4 tot 7 jaar studie, naargelang de gelijklopende gekozen specificatie (vb acupunctuur - Chinese kruiden).

In de opleiding Traditionele Chinese Geneeskunde moeten de studenten, naast de klassieke vakken zoals anatomie, fysiologie, pathologie, etc. zich bekwamen in de Chinese manuele therapie en/of acupunctuur en/of de Chinese kruiden.

Het is wel degelijk zo dat de CMTstudie met het niveau van onze paramedicus vergelijkbaar is. Momenteel bestaan er ongeveer 25 erkende opleidingen in China, verbonden aan de Academy for Traditional Chinese Medicine, waaronder de Belgische opleiding OTCG

bottom of page